English
  • 甘肃省博物馆免费预约参观
  • 每星期二至星期日对外开放,星期一闭馆(节假日除外)
  • 开馆9:00    止票16:15    停止入馆16:30    闭馆17:00
  • 请关注公众号“甘肃省博物馆”或“这里是甘博”预约进馆参观
甘肃省博物馆扩建工程建设范围内房屋拆除及库房隔墙新建、库房搬迁项目采购结果公告

   甘肃省博物馆扩建工程建设范围内房屋拆除及库房隔墙新建、库房搬迁项目以公开邀请的方式进行采购,采购小组于2022年5月13日根据评分表采用综合评分法确定采购结果,现将结果公布如下:

       甘肃恒沁建筑工程有限公司以总分第一成为本次采购供应商

        成交金额:人民币(大写)叁拾肆万贰仟元整

                       (小写)342000.00元


访问量统计:18866421    Copyright © 2018-2029 甘肃省博物馆 版权所有 备案号:陇ICP备12000579号    甘公网安备 62010302000972号